ISO-9001 : 2015 sertifikat

ISO 9001 – eit kvalitetsstempel

Polarny Maritime er sertifisert i henhold til den nye kvalitetsstandarden ISO 9001 – 2015

Dette har vi oppnådd etter at vi har gjennomgått ein prosess med å revidere og oppgradere kvalitetssystemet vårt. Tidlegare hadde vi godkjenning etter ISO 9001 – 2008, men denne standarden er utgått.

Sertifiseringa i henhold til ISO 9001 er eit viktig kvalitetsstempel for bedrifta vår.