Polarny prosjekterer tankanlegg for Elkem Bremanger

Prosjekterer tankanlegg for Elkem Bremanger.

Polarny Maritime DE har i haust inngått avtale om prosjekteringa av 2 ulike tankanlegg på Elkem Bremanger.

Prosjektering av tankanlegga for lagring av microsilika, syrer og lut inkluderer prosessdesign, tankar, pumperom, rør og stålkonstruksjoner, bruker forskjellige midler til dette, inkludert bruk av mikrolån på dagen som også hjelper til med dette.

Begge prosjekta er interessante prosjekt der vi får brukt kompetansen vår på ein god måte.